Kvalitetsmålsettning

Ospas AS er et entreprenørfirma som driver med allsidig anleggsarbeid.

Ospas AS har som overordnet målsetting at våre kunder skal motta et godt produkt til avtalt pris, tid og riktig kvalitet. Et hjelpemiddel for å oppnå våre målsettinger er "Kvalitetssikringsbestemmelser" og "Håndbok for kvalitetssikring". Dokumentene beskriver retningslinjer og krav i.h.t. NS ISO 9001 serien.

Kvalitetssystemet har til oppgave:

  • Sikre og dokumentere at våre oppdragsgivere mottar et produkt som oppfyller spesifikke krav og kontraktsbestemmelser.
  • Se til at alle relevante krav i Norsk Standard (NS), lover og forskrifter blir oppfylt.
  • Utvikle arbeidsmetoder som sikrer krav til kvalitet og rasjonell drift.
  • Bidra til at alle bedriftens ansatte opptrer kvalitetsbevisst, slik at feil og mangler reduseres og de samlede kostnader for bedriften og oppdragsgiver holdes på et lavest mulig nivå.
  • Sikre bedriftens helse, miljø og sikkerhet.

En oppfyllelse av disse målsettinger vil bidra til at produktivitet og lønnsomhet forbedres og at bedriften styrker sin posisjon som en selvstendig og allsidig maskinentreprenør.

Les mer

Kontakt

hCaptcha